Hungarian (formal)English (United Kingdom)

„Ne a gonoszok elhallgattatásával foglalkozz; ne pocsékold idődet a gyávák kergetésére! Végezd munkádat! Hagyd, hogy a hazugok hazudjanak, a szektások vitatkozzanak! Legyen gondod arra, hogy semmi ne tarthasson vissza annak a munkának elvégzésétől, amit Isten bízott rád! Ő nem azért küldött, hogy pénzt keress. Nem azért, hogy meggazdagodj. Sohasem adta azt a parancsot, hogy védd magad. Nem azért állított szolgálatba, hogy ellenkezz a hamissággal, amit a Gonosz szolgái terjesztenek. Ha ezekkel foglalkozol, semmi mást nem fogsz tenni; saját magadért és nem az Úrért fogsz munkálkodni. Legyen a célod olyan világos, mint a csillag! Hagyd, hogy a világ civakodjon és nyüzsögjön. Talán támadnak, igazságtalanul bánnak veled, megsértenek, rágalmaznak, megsebeznek és elutasítanak; mégis legyen gondod arra, hogy szilárd elhatározással, habozás nélküli buzgósággal vidd véghez életed dolgait és létezésed nagy célját, míg végül elmondhatod: Uram; elvégeztem a munkát, amit rám bíztál…”
(H. M. S. Richard, A Voice of Prophecy alapítója)

Publikációs jegyzék

A 2014 óta kötelező Magyar Tudományos Művek Tára hivatalos közleményei:

MTMT

 

 

A Súlyponti Modellezés Exegetikai Módszere: MEMO-Exegesis

A súlyponti modellezés olyan eljárás, amely során a súlyponti elemek (hapax disz- és mia-gráfé legomenonok) felől megközelítve a szöveg exegézisét - külön figyelmet fordítva az adott iratban leggyakrabban előforduló szóra is - sajátságos interpretációs hangsúlyokat emelünk ki a fordításban.

E módszer 1) egy egész szöveg fordítását és 2) interpretálását alapvetően meghatározza, 3) egyes nyelvi modellekre épül és 4) az adott szövegben az egyszer előforduló szavak hangsúlyát emeli ki. Ezért Súlyponti Modellezés Exegetikai Módszerének neveztem el.

A módszert idegen nyelvű használatához angolul Method of Emphasis Modelling Exegesis-nek fordítsuk, német nyelven pedig Die Methode der Exegese des Nachdruckmodellationes-ként használjuk.

Az angol elnevezésből betűszót is alkothatunk, ha a szakkifejezés szavainak kezdőbetűit egymáshoz kapcsoljuk: MEMO-Exegesis. Ez esetben nem szükséges a fordítás használata, elegendő egy magyarázó lábjegyzet az eljárásra való utalással. Magyar nyelven nem kell nagybetűkkel írni az eljárás megnevezését, egyszerűen csak: „súlyponti modellezés”, ha nem használjuk a mozaik szót.

 

Részletesebben…

Módosítás: (2018. december 10. hétfő, 07:30)

 
Napi Ige

Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Gal. 2,20