A 2014 óta kötelező Magyar Tudományos Művek Tára hivatalos közleményei:

 

MTMT

 

A Súlyponti Modellezés Exegetikai Módszere: MEMO-Exegesis

A súlyponti modellezés olyan eljárás, amely során a súlyponti elemek (hapax disz- és mia-gráfé legomenonok) felől megközelítve a szöveg exegézisét - külön figyelmet fordítva az adott iratban leggyakrabban előforduló szóra is - sajátságos interpretációs hangsúlyokat emelünk ki a fordításban.

E módszer 1) egy egész szöveg fordítását és 2) interpretálását alapvetően meghatározza, 3) egyes nyelvi modellekre épül és 4) az adott szövegben az egyszer előforduló szavak hangsúlyát emeli ki. Ezért Súlyponti Modellezés Exegetikai Módszerének neveztem el.

A módszert idegen nyelvű használatához angolul Method of Emphasis Modelling Exegesis-nek fordítsuk, német nyelven pedig Die Methode der Exegese des Nachdruckmodellationes-ként használjuk.

Az angol elnevezésből betűszót is alkothatunk, ha a szakkifejezés szavainak kezdőbetűit egymáshoz kapcsoljuk: MEMO-Exegesis. Ez esetben nem szükséges a fordítás használata, elegendő egy magyarázó lábjegyzet az eljárásra való utalással. Magyar nyelven nem kell nagybetűkkel írni az eljárás megnevezését, egyszerűen csak: „súlyponti modellezés”, ha nem használjuk a mozaik szót.

Részletesebben…