Az alábbi néhány sorban összefoglaltam mindent, ami az életutammal kapcsolatos:

SZÓBAN ELHANGZOTT MEGTÉRÉSI TÖRTÉNTEM ITT NÉZHETŐ MEG (amatőr felvétel, elhangzott: 2019.12.14.)

Eger mellett, Balaton községben, Heves megyében nőttem föl. Édesanyám református volt, édesapám pedig római katolikus. Nagy hatást gyakorolt rám édesanyám puritán életvitele, pozitív életszemlélete. Szüleim korán meghaltak, így fiatalon 20 évesen egyedül maradtam, ekkor az iparban dolgoztam karbantartóként az AGRIA Volánnál.

1990-1993-ig kerestem a helyem a rendszerváltás utáni Magyarország életében. Ekkor népzenész-előadóművészként utazgattam az országban és az akkor darabokra hullt Jugoszláviában, annak a szerb vajdasági területén. Egyéni fellépéseimet zenekarok meghívása követte. Tanítottam, tanácsoltam citerazenekarokat és népdalköröket 18-20 éves koromban. Ebben az időben a Határon Túli Magyarok Hivatala támogatásával és Birinyi József népzenekutató, előadóművész jelentős segítségével tevékenykedtem.

Habár előadóművészi engedélyt csak 1992-ben szereztem a KÓTA jóvoltából, már 10 éves koromban az akkori citeramozgalomban részt vettem, a heves-megyei, illetve az országos népzenei minősítő versenyeken különdíjakat kaptam. Ezt sajátságos, nagyon is "egyedi" citerajátékommal érdemeltem ki. E tevékenységemet Molnár Imre: A citeráról mindenkinek. (Antológia Kiadó, Bp. 2000.) 523-525. o. kiadványban "citeraművészi" minőségjelzővel illeti. Különböző, de főként szociális -  családi okok miatt azonban e tevékenységet 1994-ben egy lengyelországi, majd pedig egy belgiumi előadói út után végleg befejeztem. Éppen akkor, amikor egyre-másra kaptam volna hívásokat külföldre is.

1992-ben találkoztam először adventistákkal, 1994-ben kezdtem látogatni a hajdúböszörményi gyülekezetet, majd 1995-ben lettem tagja Hetednapi Adventista Egyháznak.

1994-ben iratkoztam be az akkor már pár éve működő újonnan megszervezett Adventista Teológiai Főiskolára, amelynek akkor Dr. Szigeti Jenő volt a dékánja. Először levelező tagozaton látogattam az előadásokat, majd 1997-1998 tanévben már nappalin végeztem, ahol hitoktató-lelkész főiskolai diplomát kaptam.

1998 óta szolgálok a Hetednapi Adventista Egyházban lelkipásztorként. Szolgálatomat Békéscsabán, Kondoroson és Szabadkígyóson kezdtem, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében folytattam, és jelenleg Sátoraljaújhely és környékének gyülekezeteit gondozom, illetve végzek irodalmi és bibliai ismeretterjesztő tevékenységet is az egyház szervezésében az ország különböző területein.

2001-2002-ig szolgálatomat hazánkban megszakítottam, ösztöndíjjal tanultam Angliában a Newbold College-ban.  Ebben a tanévben a nevezett főiskola akkreditált nyelviskolájában tanultam teljes időben, nappali tagozaton, majd itthon Budapesten a Rigó utcai ITK nyelvvizsgaközpontban tettem sikeres középfokú nyelvvizsgát angol nyelvből.

2001-2005-ig evangelizációs tevékenységem érdekében a bibliai archeológia területén folytattam kutatásokat. Ebben az időszakban kezdtem irodalmi tevékenységet is folytatni, első könyvem 2007-ben jelent meg: Siker, Pénz, hatalom… címmel.

2006-2009-ig a Sárospataki Református Teológiai Akadémián tanultam,  ott szereztem egyetemi végzettséget protestáns teológus szakon, nappali tagozatos képzésben, egyedi tanrend és egyedi elbírálások alapján. Az itt írt és megvédett diplomamunkám alapján a Koncz Sándor Alapítvány külön díjjal tüntetett ki a „kiváló rendszeres teológiai munkáért” címmel. Szakdolgozatomat a rendszeres teológiai tanszéken írtam és védtem meg az adventista és a református teológiai gondolkodás összehasonlításáról. Opponensem Prof. Dr. Szigeti Jenő volt.

Sárospataki tanulmányaim befejezése után még önszorgalomból egy tanéven keresztül látogattam a teológia újszövetségi és görög nyelvi óráit. Ma is rendszeres látogatója vagyok a teológiai szakkönyvtárnak, doktori kutatásaimhoz jelentős mértékben hozzájárul ez a gyűjtemény.

A 2009-2010-es tanév második félévétől kértek meg hivatalos főiskolai oktatói tevékenységre az Adventista Teológiai Főiskolán. Újszövetségi teológiát, írásmagyarázatot, újszövetségi hermeneutikát, formai elemzést, görög nyelvet, exegézist tanítok a nappalis és a levelezős hallgatóknak egyaránt. Opponensként és témavezetőként részt veszek az újszövetségi témakörben megírt szakdolgozatok elbírálásában.

2010 - 214 között voltam a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának doktorandusza, ahol oktatói munkát is végeztem az Újszövetségi Tanszéken. Témavezető professzorom: Prof. Dr. Balla Péter.  Kutatási területem az Újszövetség eredeti ókori görög szövegének normatív kritikai vizsgálata, azok összehasonlítása a későbbi iratokkal. Ezen belül különleges kutatási területem a hapax legomenonok szerepe az újszövetségi írásmagyarázatban.

Doktori tanulmányaimat a Hetednapi Adventista Egyház részéről Prof. Dr. Szigeti Jenő és Dr. Tokics Imre segítették.  Ennek keretén belül vettem rész a PAX TV-ben az "Akkor és most" címen bemutatott Jelenések könyvének magyarázata sorozatban előadóként, valamint rendszeresen előadója lehetek az Adventista Teológiai Főiskola rendezésében az országos hatáskörű Szabad Egyetem Programoknak. A Remény Tv On-line adásában folyamatosan elérhető a XXI. századi ember Istenkérdései című sorozat.

2011-ben ösztöndíjas hallgatóként részt vehettem Cambridge-ben a Cambridge Scholars Network doktoranduszoknak és kutatóknak tartott speciális képzésen. Itt kutatásokat végezhettem a Tyndale House-ban, amely jelentős forrásokat biztosít doktori kutatásaimhoz jelenleg is.

Jelentős eredménynek tekintem a 24. Nemzetközi Biblikus Konferencia meghívását, ahol 2012. augusztus 21-én a történelmi Jézus kutatás témakörében tarthattam előadást. Ez részben az ez évben megjelent Miért lett az Isten emberré? című könyvem témáját ölelte fel, részben pedig már a folyamatban lévő doktori kutatásaim eddigi eredményét tükrözi az adventista teológia történelem szemléletéről és e perspektívában Jézus Krisztus személyéről. A konferencia anyagát angol nyelven a letölthető anyagok között lehet megtalálni. Hasonlóképpen említésre méltónak tarom, hogy 2010-től rendszeresen előadója vagyok a Keresztény-Zsidó Társaságnak, ahol az Újszövetség sémi hátteréről tartottam előadásokat amelyek a Társaság teológiai évkönyvében jelentek meg. Ezek mellett 2011-től a Patrisztikai Társaság Debrecen-Nyíregyházi csoportjában is tartottam ókortörténeti előadásokat az Újszövetség témakörében. Szintén jeles eseménynek tartom, hogy 2012. november 28-án a Magyar Tudomány Napján előadója lehettem a Septuaginta konferenciának, amely a Biblia mai nyelvre fordításának technikai kérdéseiről szólt. Ez alkalmon már doktori kutatásaim egy részét mutathattam be. Ugyanígy a 2013. augusztus 22-24-ig tartó 25. Nemzetközi Jubileumi Biblikus Konferenciát is meg kell említenem, amelyen először beszéltem egy önálló kutatási eredményeken alapuló írásmagyarázati eljárásról. Az óta, minden évben rendszeres előadója vagyok e konferenciának.

1995 óta vagyok nős. Három gyermekünk van: Erik fiam 1997-ben Tamás 2000-ben született. Nevelőszülőként 2003 óta neveljük Anikót, akit 2,5 hónapos kora óta tagja családunknak. Feleségem mindenben segítője szolgálatomnak, amiért ez úton is hála és köszönet Neki!

2007 -től a Hetednapi Adventista Egyház Sátoraljaújhelyi, Gönci és Szerencsi, illetve 2015 -től a Telkibányai gyülekezeteinek voltam lelkipásztora 2018-ig.

2018-tól az Adventista Teológiai Főiskola főállású adjunktusa, illetve 2020. február 1-től főiskolai docense vagyok, az Újszövetségi Teológiai Tanszék vezetője. E mellett támogató lelkészi szolgálatot végzek, de gyülekezeteknek már nem vagyok felelős vezető lelkésze.


Mindenért Istené legyen a dicsőség!